Rất nhiều bệnh nhân đến thăm khám, mua An Cung Trúc Hoàn về sử dụng trong việc phòng và hỗ trợ điều trị bệnh tai biến