Địa điểm chữa viêm tắc mạch chi - Lương y Nguyễn Quý Thanh

Thẻ: Địa điểm chữa viêm tắc mạch chi

"Tắc Mạch Chi" tây y định tháo khớp giờ đã phục hồi nhờ An Cung Trúc Hoàn
2 10/11
Tắc mạch chi căn bệnh nguy hiểm “tự miễn” khiến nhiều người phải tháo bỏ một phần cơ thể....

Đặt hàng ngay

Sản phẩm Số lượng Thành tiền
An cung trúc hoàn 1,500,000