Thẻ: Lịch sử bài thuốc An Cung

Lịch sử của bài thuốc An Cung Trúc Hoàn điều trị tai biến
0 23/10
Số liệu nghiên cứu tiền lâm sàng từ năm 1997 với trên 1.000 người thiếu máu não, nhũn não,...

Đặt hàng ngay

Sản phẩm Số lượng Thành tiền
An cung trúc hoàn 1,500,000