Phục hồi chức năng cho người bị liệt - Lương y Nguyễn Quý Thanh

Thẻ: Phục hồi chức năng cho người bị liệt

Phục hồi chức năng cho bệnh nhân liệt nửa người!
1 01/09
Sau khi học xong bài này, học viên có khả năng: 1. Trình bày được định nghĩa, nguyên nhân,...

Đặt hàng ngay

Sản phẩm Số lượng Thành tiền
An cung trúc hoàn 1,500,000