Cách uống thuốc đúng kinh nghiệm của cá bậc cao nhân từ xa xưa Người làm y mà không hiểu rõ là 1 điều tắc trách.

Thời gian uống thuốc:

Bệnh từ ngực trở lên thì nên uống sau khi ăn. Bệnh từ ngực trở xuống thì nên uống trước ăn. Bệnh từ tứ chi huyết mạch thì nên uống lúc tảng sáng, bệnh từ xương tủy thì nên uống sau khi ăn cơm tối hoặc khi sắp đi nằm.

Thuốc chữa bệnh sốt rét thì cần uống trước khi lên cơn 2 giờ đồng hồ thuốc điều bổ thì nên uống khi đói bụng.

Uống thuốc đúng kinh nghiệm!
Uống thuốc đúng kinh nghiệm!

Uống thuốc phải có liều lượng và số lần:

  • Bệnh ở bộ phận trên thì nên dùng với số lượng ít mà chia nhiều lần uống , bệnh ở bộ phận dưới thì nên dùng số lượng nhiều mà uống cả 1 lần.
  • Bệnh yết hầu thì nên luôn luôn ngậm nuốt xuống từ từ bệnh nặng gấp thì nên uống liền 1 ngày vài thang về các bệnh nói chung thì mỗi ngày uống 1 thang, 1 thang chia làm 2 lần uống, nhưng cũng có thể chia làm 3 lần uống chủ yếu căn cứ vào bệnh tình mà quyết định.

Về độ nóng của nước thuốc:

  • Nói chung những thuốc hồi dương bổ, thác, ôn,dưỡng đều cần uống ấm cho dễ vận hóa:
  • Thuốc phát hãn thì nên uống càng nóng để giúp đỡ việc gia mồ hôi, thuốc thanh nhiệt thì tuyệt đối không uống nóng:
  • Ngoài ra còn có cách dùng thuốc nhiệt ch uống lạnh để chữa chứng âm thịnh cách dương và cách dùng thuốc Hàn cho uống nóng để chữa chứng nhiệt phục ở trong đó là 1 phương pháp phản tá.


Từ khóa: